تعبير خواب صندلی

تعبير خواب صندلی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند که روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جاي نگراني نيست. اگر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد. اگر در خواب ببينيد که روي صندلي بسيار بزرگي نشسته ايد که از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چيزي را تصاحب مي کنيد که به شما تعلق ندارد يا به مقامي مي رسيد که صلاحيت تصدي آن را فاقد هستيد يا دست به کاري بزرگ مي زنيد که توانائي انجام آن را نداريد. حال اگر ديديد صندلي زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان است موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.اگر همسرتان را ديديد که صندلي ها را پاک مي کند يا صندلي هائي خريده و به خانه آورده براي شما خدمتي دل نشين انجام مي دهد. اگر در خواب ديديد که صندلي را زديد و شکستيد زيان بزرگي متحمل مي شويد اگر ديديد در اتاقي فقط شما روي صندلي نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگر ديديد همه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرد

خواب دیدن امری طبیعی است و همه افراد تجربه خواب دیدن را دارند اما گاهی خواب هایی
که انسان می بیند نشان از موضوعی خاص دارد .گاهی همه خواب گویای مطلب نیست و قسمتی از خواب باید
تعبیر شود که مهم است و به موضوعی اشاره می کند .

حال ممکن است فرد در خواب خود صندلی را به گونه های مختلف ببیند .باید بدانید صندلی به موارد مختلفی
در زندگی اشاره می کند باید ببینید آن چیزی که شما در خواب می بینید اشاره به چه موضوعی دارد .
مثلا جنس صندلی , بزرگی و کوچکی اش و… .

تعبیر دیدن صندلی در خواب
لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب صندلی می گوید :

صندلی به معنای مقام والا می باشد.

شیخ طوسی میگوید

دیدن صندلی و کرسی هایی که مخصوص نشستن هستند اما دارای نقص هایی مانند شکستگی و یا خرابی هستند
هشداری برای روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک
و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها…

آنلی بیتون می گوید :

دیدن صندلی در خواب ، علامت آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد
و سودآورترین موقعیتها را از دست می دهید .

مطیعی تهرانی می گوید

در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد .
اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته
از همسر و زندگی خانوادگی خویش خشنود است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست .

اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغلش راضی است و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن
و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد .

تعبیر صندلی شکسته در خواب
لوک اویتنهاو می گوید :

صندلی شکسته به این معنا است یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

شیخ طوسی میگوید

اگر برای خریدن صندلی به بازار و یا مغازه رفتید و اقدام به خریدن یک یا چند صندلی شکسته کردید
با زنی آشنا خواهید شد که شما را فریب می دهد و یا با احساسات شما بازی میکند چرا که ابراهیم کرمانی
نیز در همین باره گفته است خریدن صندلی و یا کرسی های چوبی شکست
ه به نشانه ی وجود و یا پیدا شدن زنی مکاره در زندگی است

مطیعی تهرانی می گوید

حال اگر در خواب دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید
و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و

حرفه خویش دچار تزلزل می گردید .

اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید ضرر بزرگی می بینید

تعبیر نشستن بر روی صندلی در خواب
مطیعی تهرانی می گوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور
و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد .

آنلی بیتون می گوید :

۲_ اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است ، به این معنا است که آن دوست
به مریضی مبتلا خواهد شد و می میرد.

تعبیر خواب صندلی در خواب
لوک اویتنهاو می گوید :

صندلی زیبا : وفور نعمت

صندلی چرخدار : پیری زود رس

تعبیر خواب صندلی منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است
به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید
یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید .تعبير خواب صندلی

اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما
خدمتی دل نشین انجام می دهد .تعبير خواب صندلی

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما