ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه اراک مورد موافقت معاون آموزشی شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی- دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی شورای گسترش آموزش عالی طی نامه‌ای خطاب به دکتر حمیدی رئیس دانشگاه اراک در پی جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵ با ایجاد رشته‌های روانشناسی ورزشی و زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اراک موافقت قطعی به عمل آورد.

پذیرش دانشجو در دوره یاد شده منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی عنوان شده است.