بازید دو هیات فرانسوی و لبنانی از دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی  تا تاریخ ۲۵ خردادماه  ۱۳۹۵ تمدید شد.

اداره جذب و  هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی‌ارشد در رشته‌های اعلام شده، بر اساس دستوالعمل اجرایی “آیین نامه پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره­ ی دکتری” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در دوره دکتری بدون آزمون، دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق فراخوان و دستورالعمل اجرایی دانشگاه (فایل های ذیل)، در موعد مقرر در فراخوان، از طریق سامانه گلستان به آدرس اینترنتی:

http://golestan.sbu.ac.ir/

  

نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند.

ضریب همترازی صرفا برای دوره کارشناسی اعمال می شود.

فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکترای بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی  تا تاریخ ۲۵ خردادماه  ۱۳۹۵ تمدید شد.