مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام از صاحبان قلم و اندیشه، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقالات پژوهشی اصیل و مقالات مسخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در حوزه های مرتبط با جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام در محورهای زیر دعوت به عمل می آورد:

۱- مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۲- جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، ۳- جامعه شناسی سیاسی تمدن نوین اسلامی، ۴- جامعه شناسی سیاسی دولت و نظام سازی در جهان اسلام، ۵- جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی در جهان اسلام، ۶- جامعه شناسی سیاسی هویت، قومیت، طبقات و نیروهای اجتماعی در جهان اسلام، ۷- جامعه شناسی سیاسی اقتدار و قدرت، حاکمیت و مشارکت، مشروعیت و مقبولیت، و امنیت اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام، ۸- جامعه شناسی سیاسی فرهنگ سیاسی در جهان اسلام.

خواهشمند است مقالات خود را به صورت الکترونیکی در قسمت «ارسال مقاله» وارد کنید. شیوه نامه نگارش مقالات در قسمت «راهنمای نویسندگان» آمده است.

دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام در پی طرح و بررسی علمی و عمیق موضوعات و مسائل مختلف جهان اسلام با گرایش جامعه شناسی سیاسی است. جزئیات محورهای مختلف مجله در قسمت «در باره مجله» زیرشاخه اولِ قسمت «اطلاعات مجله» آمده است. از نویسندگان محترم درخواست می شود با توجه به این محورها مقالات خود را تهیه وبرای مجله ارسال نمایند.