پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی نظام آموزش و پرورش کشور در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت که برآمده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و نقشه راه سند تحول بنیادین می باشد، از کلیه پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آورد، با انتخاب اولویت های پژوهشی اعلام شده در قالب طرح پژوهشی و یا پایان نامه دوره دکتری، با این پژوهشگاه همکاری نمایند.
علاقه مندان به اجرای طرح های پژوهشی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی ترجیحا مرتبط با موضوع پژوهش بوده و نمون برگ پیشنهاده پژوهشی پیوست و قابل دریافت از وب گاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به نشانی http://www.rie.ir ( صفحه اصلی – سمت چپ- آیکون فراخوان اولویت های پژوهشی) را تنظیم و به نشانی الکترونیکی Prsc@rie.ir ارسال نمایند.
دانشجویان علاقه مند به انجام طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه نیز باید نمون برگ مکاتبه دانشگاه با پژوهشگاه را مطابق نمونه موجود در آدرس فوق، تکمیل و به همراه پیشنهاده پژوهشی مصوب دانشگاه ، به انضمام درخواست کتبی با ذکر نشانی و شماره های تماس(ثابت و همراه) و آدرس ایمیل خود به نشانی الکترونیکی Prsc@rie.ir ارسال نمایند.
نتایج بررسی تمامی پیشنهاده های پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی مذکور به اطلاع افراد متقاضی خواهد رسید.
نکات مهم:
• پیشنهاده های پژوهشی می باید در مقیاس منطقه ای( چند استان) و یا ملی تعریف شوند.
• ذکر شماره ردیف اولویت انتخابی در فراخوان و حوزه ای که اولویت به آن مربوط است، ضروری است.
• پیشنهاده پژوهشی لازم است در محیط ورد(Word) و با فونت ۱۴ نازنین تنظیم شود.
• ارائه پیشنهاده پژوهشی تا قبل از تصویب و انعقاد قرارداد، حقی را برای پژوهشگر ایجاد نخواهد کرد.
برای دریافت اطلاعات کامل تر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&fkeyid=&siteid=75&fkeyid=&siteid=75&pageid=3703

دانلود فایل :

فراخوان اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی نظام آموزش و پرورش کشور در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت که برآمده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و نقشه راه سند تحول بنیادین می باشد، از کلیه پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آورد، با انتخاب اولویت های پژوهشی اعلام شده در قالب طرح پژوهشی و یا پایان نامه دوره دکتری، با این پژوهشگاه همکاری نمایند.

علاقه مندان به اجرای طرح های پژوهشی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و رشته تحصیلی ترجیحا مرتبط با موضوع پژوهش بوده و نمون برگ پیشنهاده پژوهشی پیوست و قابل دریافت از وب گاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به نشانی http://www.rie.ir   ( صفحه اصلی – سمت چپ- آیکون فراخوان اولویت های پژوهشی) را تنظیم و به نشانی الکترونیکی Prsc@rie.ir ارسال نمایند.

دانشجویان علاقه مند به انجام طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه نیز باید نمون برگ مکاتبه دانشگاه با پژوهشگاه را مطابق نمونه موجود در آدرس فوق، تکمیل و به همراه پیشنهاده پژوهشی مصوب دانشگاه ، به انضمام درخواست کتبی با ذکر نشانی و شماره های تماس(ثابت و همراه) و آدرس ایمیل خود به  نشانی الکترونیکی Prsc@rie.ir ارسال نمایند.

نتایج بررسی تمامی پیشنهاده های پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی مذکور به اطلاع افراد متقاضی خواهد رسید.

نکات مهم:

  • پیشنهاده های پژوهشی می باید در مقیاس منطقه ای( چند استان) و یا ملی تعریف شوند.
  • ذکر شماره ردیف اولویت انتخابی در فراخوان و حوزه ای که اولویت به آن مربوط است، ضروری است.
  • پیشنهاده پژوهشی لازم است در محیط ورد(Word) و با فونت ۱۴ نازنین تنظیم شود.
  • ارائه پیشنهاده پژوهشی تا قبل از تصویب و انعقاد قرارداد، حقی را برای پژوهشگر ایجاد نخواهد کرد.

– عناوین اولویت های پژوهشی حوزه های ستادی وزارت آموزش و پرورش

فراخوان اولویت­های پژوهشی در سطح پایان نامه دکتری(ویژه دانشگاه های : تهران، علامه طباطبایی ،خوارزمی،شهیدبهشتی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و حوزه های علمیه)

نمون برگ پیشنهاده پژوهشی

Olaviatha_95.rar ( 662KB )