کلید سوالات آزمون دکتری ۹۷

کلید سوالات آزمون دکتری ۹۷

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبین ازمون دکتری ۹۷ در ادامه دانلود سوالات تخصصی ازمون را برای دانلود ارائه خواهیم داد و کلید سوالات نیز بعد از انتشار سازمان سنجش برای دانلود مستقیم در سایت و کانال تلگرامی سایت پل کنکوری قرار داده خواهد شد

برای عضویت در کانال تگرامی ویژه داوطلبین دکتری ۹۷ روی لینک بفرمایید

می خوام در کانال عضو بشم

دانلود سوالات دکتری 97

دانلود دفترچه سوالات دکتری
عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه – منطق
دانلود فلسفه – علم
دانلود فلسفه و کلام
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر
دانلود شيمي كاربردي
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود زيست شناسي گياهي – سلولي وتكويني
دانلود زیست شناسی جانوري – فيزيولوژي
دانلود علوم جانوري -بيوسيستماتيك
دانلود زیست شناسی جانوري – سلولي وتكويني
دانلود زيست شناسي -سلولي ومولکولی
دانلود بيوشيمي
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود             رشته بيوفيزيك
دانلود زيست فناوري ميكروبي
دانلود آمار
دانلود رياضي محض
دانلود      رياضي كاربردي
دانلود رشته فيزيك دريا
دانلود رشته زيست شناسي دريا
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلود رشته فيزيك
دانلود فوتونيك
دانلود رشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلود رشته ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلود رشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود  رشته ريززيست فناوري
دانلود رشته بيوانفورماتيك
دانلود  علوم كامپيوتر
دانلود  علوم شناختي
دانلود  مهندسي برق –  الكترونيك
دانلود  مهندسي برق – مخابرات
دانلود  مهندسي برق – قدرت
دانلود مهندسي برق – كنترل
دانلود مهندسي عمران -سازه
دانلود  مهندسي عمران – زلزله
دانلود  مهندسي عمران – ژئوتكنيك
دانلود  مهندسي عمران – مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود  مهندسي عمران – راه وترابري
دانلود مهندسي عمران – سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود  مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلود مهندسي عمران – حمل ونقل
دانلود مهندسي عمران – مديريت ساخت
دانلود  مهندسي عمران – محيطزيست
دانلود  مهندسي نقشه برداري – ژئودزي
دانلود مهندسي نقشه برداري – فتوگرامتري
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود  مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)
دانلود  مهندسي مكانيك – ساخت وتوليد
دانلود  مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسي مكانيك – ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود  مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
دانلود  مهندسي دريا
دانلود  مهندسي هوافضا – آیروديناميك
دانلود  مهندسي هوافضا – جلوبرندگي
دانلود  مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي
  دانلود مهندسي هوافضا – ديناميك پروازوكنترل
  دانلود  مهندسي معدن – اكتشاف
دانلود   مهندسي معدن – استخراج
دانلود  مهندسي معدن – فراوري موادمعدني
  دانلود مهندسي معدن – مكانيك سنگ
  دانلود  مهندسي پليمر- پليمر
  دانلود مهندسي پليمر- رنگ
دانلود  مهندسي محيطزيست  -منابع اب
  دانلود مهندسي محيطزيست – اب وفاضلاب
  دانلود  مهندسي محيطزيست – موادزائدجامد
  دانلود  مهندسي محيطزيست – آلودگي هوا
دانلود                    مهندسي پزشكي – بيوالكتريك
دانلود   مهندسي پزشكي – بيومكانيك
دانلود  مهندسي پزشكي – بيومتريال
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسي نفت – اكتشاف
  دانلود  مهندسي نفت
  دانلود مهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم
  دانلود مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود   مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
دانلود   مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش
  دانلود مهندسي فناوري اطلاعات
  دانلود مهندسي موادومتالورژي
  دانلود  مهندسي شيمي
  دانلود  مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي
  دانلود  فناوري نانو- نانومواد
  دانلود              فناوري نانو- نانوالكتريك
  دانلود  مهندسي هسته اي – كاربردپرتوها
  دانلود  مهندسي هسته اي – راكتور
  دانلود  مهندسي هسته اي – پرتوپزشكي
  دانلود  مهندسي هسته اي – گداخت
  دانلود مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي
  دانلود  مهندسي نساجي – شيمي نساجي وعلوم الياف
  دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي
دانلود
رشته آگروتکنولوژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر
دانلود  شهرسازي
  دانلود معماري
  دانلود                             مديريت پروژه وساخت
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسي ابخيزداري
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مديريت وكنترل بيابان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – تكثيروپرورش ابزيان
  دانلود علوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسي جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسي جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلود بيماري شناسي گياهي
  دانلود  حشره شناسي كشاورزي
  دانلود توسعه كشاورزي
  دانلود ترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي
  دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
  دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب
  دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
  دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود  علوم دامي
  دانلود مديريت منابع خاك
  دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
  دانلود اقتصادكشاورزي
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي
  دانلود علوم ومهندسي باغباني
  دانلود  زبان وادبيات عرب
  دانلود             مطالعات زنان
 دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود حقوق نفت وگاز
   دانلود حقوق خصوصي
   دانلود حقوق بين الملل عمومي
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي
   دانلود  حقوق عمومي
   دانلود روان شناسي
   دانلود سنجش واندازه گيري
   دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
   دانلود اموزش عالي
  دانلود  تكنولوژي اموزشي
  دانلود  روان شناسي تربيتي
دانلود      آموزش زبان انگليسي
دانلود زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانلود جراحي دامپزشكي
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود راديولوژي دامپزشكي
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود پاتولوژي دامپزشكي
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانلود بهداشت موادغذايي
دانلود بهداشت خوراك دام
دانلود اپيدميولوژي
دانلود انگل شناسي دامپزشكي
دانلود باكتري شناسي
دانلود ويروس شناسي
دانلود قارچ شناسي
دانلود ايمني شناسي
دانلود بيوتكنولوژي
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانلود  سم شناسي
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود فيزيولوژي
دانلود آناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود  بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود ادبیات فرانسه
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني
دانلود آموزش زبان انگليسي
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسي
دانلود فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود زمين شناسي نفت
دانلود زمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانلود زمين شناسي اب های زیرزمینی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود هواشناسي
دانلود مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانلود رشته بيوشيمي
دانلود رشته میکروبیولوژی
دانلود تئاتر

 

 

دفترچه های شماره دو

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

این صفحه در حال بروزرسانی

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم جغرافیایی (جغرافیا) ۲۱۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم اقتصادی ۲۱۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم تاریخی (تاریخ) ۲۱۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی ۲۱۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ حقوق ۲۱۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم سیاسی ۲۱۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مدیریت ۲۱۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ حسابداری ۲۱۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علم اطلاعات و دانش شناسی ‌(کتابداری) ۲۱۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فلسفه ۲۱۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم تربیتی ۲۱۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مشاوره ۲۱۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ الهیات ۲۱۱۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ روانشناسی ۲۱۱۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم ارتباطات ۲۱۱۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ باستان شناسی ۲۱۱۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ تربیت بدنی ۲۱۱۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان و ادبیات فارسی ۲۱۱۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان و ادبیات عرب ۲۱۱۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ محیط زیست – برنامه ریزی ۲۱۲۰

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه علوم پایه

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم زمین (زمین شناسی) ۲۲۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ شیمی ۲۲۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی گیاهی ۲۲۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی جانوری ۲۲۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی ۲۲۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم ریاضی ۲۲۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم کامپیوتر ۲۲۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ آمار ۲۲۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فیزیک ۲۲۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ ژئوفیزیک ۲۲۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ هواشناسی ۲۲۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم شناختی ۲۲۱۲

 

حتما بخوانید:  دانلود دفترچه سوالات و پاسخ دکتری اقتصاد توسعه و اموزش کشاورزی ۱۳۹۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه فنی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی برق ۲۳۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی عمران ۲۳۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی عمران نقشه برداری ۲۳۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مکانیک ۲۳۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی هوافضا ۲۳۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی معدن ۲۳۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی پلیمر ۲۳۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی پزشکی ۲۳۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی صنایع ۲۳۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی نفت ۲۳۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی شیمی ۲۳۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی کامپیوتر ۲۳۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مواد و متالوروژی ۲۳۱۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی نساجی ۲۳۱۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی هسته‌ای ۲۳۱۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی محیط زیست ۲۳۱۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی سیستم های انرژی ۲۳۱۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی دریا ۲۳۱۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فناوری نانو ۲۳۱۹

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ محیط زیست ۲۴۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۴۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی ۲۴۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی ۲۴۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم خاک ۲۴۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی ۲۴۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زراعت و اصلاح نباتات ۲۴۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم باغبانی ۲۴۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم دامی ۲۴۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گیاه پزشکی (بیماری شناسی گیاهی) ۲۴۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه چوب و جنگل ۲۴۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه شیلات ۲۴۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان ۲۴۱۳

 

حتما بخوانید:  دانلود دفترچه سوالات و پاسخ دکتری مکانیک و کانیزاسیون کشاورزی ۱۳۹۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مدیریت پروژه ۲۵۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ معماری ۲۵۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ شهرسازی ۲۵۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ پژوهش‌هنر ۲۵۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مرمت آثار و اشیای تاریخی ۲۵۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۲۵۰۶

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ دامپزشکی ۲۷۰۱

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه زبان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان فرانسه ۲۸۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان روسی ۲۸۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان آلمانی ۲۸۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان انگلیسی ۲۸۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان شناسی همگانی ۲۸۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان های باستانی ایران ۲۸۰۶

 

.سوالات ازمون دکتری

رشته هنرهای سنتی

رشته سینما

رشته گرافیک

رشته راهنمای موزه‌ها

رشته موزه‌داری

رشته تولید سیما

رشته طراحی صنعتی

رشته نمایش

رشته نقاشی

رشته عکاسی

رشته معماری

رشته نوازندگی (موسیقی) ساز ایرانی

رشته نوازندگی (موسیقی) ساز جهانی

رشته صنایع دستی

رشته مجسمه‌سازی

رشته کارشناسی فرش

رشته هنرهای تجسمی

رشته چاپ

رشته طراحی پارچه ولباس

رشته طراحی تابلو تزئینی

رشته‌های علوم انسانی[ویرایش] رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات عرب

رشته دبیر زبان و ادبیات عرب

رشته مترجمی زبان عربی

رشته ادبیات و زبان عربی

رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری علوم دینی

رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

رشته کاردانی تربیت معلم قرآن

رشته علوم قرآنی

رشته علوم اسلامی

رشته الهیات

رشته معارف اسلامی و ارشاد

رشته معارف اسلامی و حقوق

رشته علوم دینی و معارف اسلامی

رشته علوم قرآن و حدیث

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

رشته معارف اسلامی و الهیات

رشته مدرسی معارف اسلامی

 

رشته حقوق

رشته علوم قضایی

رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق حنفی

رشته فقه و حقوق امامی

رشته فقه و حقوق شافعی

رشته کارشناسی فقه

رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی

رشته پلیس قضایی

رشته حکمت اسلامی و فلسفه

رشته فلسفه

رشته علوم اجتماعی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی

رشته خبرنگاری

رشته علوم اقتصادی

رشته اقتصاد صنعتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

رشته حسابداری

رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی

رشته امور گمرکی

رشته بانکداری

رشته امور بانکی

رشته صنایع چاپ

رشته مدیریت

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت امور گمرکی

رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی

رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت بیمه

رشته کاردانی امور بیمه

رشته مدیریت بیمه اکو

رشته خدمات امور اداری

رشته مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت و کمیسر دریایی

رشته مدیریت و بازرگانی دریایی

رشته مدیریت فرهنگی و هنری

رشته کارشناسی خبرنگاری

رشته کاردانی امور دفتری

رشته کارشناسی تولید سیما

رشته مدیریت بانکداری

رشته علوم سیاسی

رشته روابط سیاسی

رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)

رشته کاردانی عملیات کشوری

رشته اطلاعات نظامی

رشته علوم انتظامی

رشته اطلاعات و ضد اطلاعات

رشته جغرافیای سیاسی

رشته جغرافیا

رشته تاریخ

رشته باستانشناسی

رشته آماد

رشته روانشناسی

رشته علوم تربیتی

رشته راهنمایی و مشاوره

رشته مطالعات خانواده

رشته کتابداری

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته‌های زبان‌های خارجی[ویرایش] رشته زبان و ادبیات عربی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی

رشته زبان آلمانی

رشته مترجمی زبان آلمانی

رشته مترجمی زبان فرانسه

رشته زبان فرانسه (گرایش ادبی)

رشته زبان فرانسه (گرایش مترجمی)

رشته زبان روسی

رشته زبان و ادبیات ارمنی

رشته زبان و ادبیات اردو

رشته زبان ژاپنی

رشته زبان ایتالیایی

رشته زبان اسپانیایی

رشته زبان چینی

رشته زبان ترکی

رشته‌های ریاضی و فنی[ویرایش] مهندسی برق

دبیر فنی برق

مهندسی دریا

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

دبیر فنی عمران

مهندسی راه آهن

مهندسی ماشینهای ریلی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی رباتیک

مهندسی معدن

رشته مهندسی مکانیک

مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)

دبیر فنی مکانیک

مهندسی مواد

مهندسی نساجی

مهندسی هوافضا

مهندسی نگهداری هواپیما

رشته هوانوردی

مراقبت پرواز

مهندسی معماری

کاردانی معماری

کاردانی معماری سنتی

رشته ریاضی

رشته دبیری ریاضی

رشته فیزیک Physics

رشته دبیری فیزیک

رشته آمار

رشته کاردانی آمار

کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار)

کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار)

تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

مهندسی کشاورزی

مهندسی عمران روستایی

مهندسی دریایی

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما