کلید سوالات آزمون دکتری ۹۷

کلید سوالات آزمون دکتری ۹۷

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبین ازمون دکتری ۹۷ در ادامه دانلود سوالات تخصصی ازمون را برای دانلود ارائه خواهیم داد و کلید سوالات نیز بعد از انتشار سازمان سنجش برای دانلود مستقیم در سایت و کانال تلگرامی سایت پل کنکوری قرار داده خواهد شد

برای عضویت در کانال تگرامی ویژه داوطلبین دکتری ۹۷ روی لینک بفرمایید

می خوام در کانال عضو بشم

دانلود سوالات دکتری 97

دانلود دفترچه سوالات دکتری
عنوان رشته امتحانی
دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودمدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلودمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلوداقتصاد نفت و گاز
دانلودمدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت صنعتی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت رسانه و اطلاعات
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری
دانلودزبان و ادبیات فارسی
دانلودعلم و اطلاعات دانش شناسی
دانلودعلوم و مهندسی محیط زیست
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه – منطق
دانلودفلسفه – علم
دانلودفلسفه و کلام
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودمشاوره
دانلودرشته علوم ارتباطات
دانلودباستان شناسي
دانلودمحیط زیست
دانلودعلوم قرآن و حدیث
دانلود فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود ادیان و عرفان
دانلودالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی – شیمی فیزیک
دانلودشیمی – شیمی آلی
دانلودشیمی – شیمی تجزیه
دانلودشیمی – شیمی معدنی
دانلودشيمي -شيمي پليمر
دانلودشيمي كاربردي
دانلودفیتوشیمی
دانلودآب و هواشناسي
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودزیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلودزیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلودزيست شناسي گياهي – سلولي وتكويني
دانلودزیست شناسی جانوري – فيزيولوژي
دانلودعلوم جانوري -بيوسيستماتيك
دانلودزیست شناسی جانوري – سلولي وتكويني
دانلودزيست شناسي -سلولي ومولکولی
دانلودبيوشيمي
دانلودژنتیک مولکولی
دانلود            رشته بيوفيزيك
دانلودزيست فناوري ميكروبي
دانلودآمار
دانلودرياضي محض
دانلود     رياضي كاربردي
دانلودرشته فيزيك دريا
دانلودرشته زيست شناسي دريا
دانلودعلوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلودرشته فيزيك
دانلودفوتونيك
دانلودرشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلودرشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلودرشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلودرشته ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلودرشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود رشته ريززيست فناوري
دانلودرشته بيوانفورماتيك
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختي
دانلود مهندسي برق –  الكترونيك
دانلود مهندسي برق – مخابرات
دانلود مهندسي برق – قدرت
دانلودمهندسي برق – كنترل
دانلودمهندسي عمران -سازه
دانلود مهندسي عمران – زلزله
دانلود مهندسي عمران – ژئوتكنيك
دانلود مهندسي عمران – مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود مهندسي عمران – راه وترابري
دانلودمهندسي عمران – سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلودمهندسي عمران – حمل ونقل
دانلودمهندسي عمران – مديريت ساخت
دانلود مهندسي عمران – محيطزيست
دانلود مهندسي نقشه برداري – ژئودزي
دانلودمهندسي نقشه برداري – فتوگرامتري
دانلود مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)
دانلود مهندسي مكانيك – ساخت وتوليد
دانلود مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمهندسي مكانيك – ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا – آیروديناميك
دانلود مهندسي هوافضا – جلوبرندگي
دانلود مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي
  دانلودمهندسي هوافضا – ديناميك پروازوكنترل
  دانلود مهندسي معدن – اكتشاف
دانلود  مهندسي معدن – استخراج
دانلود مهندسي معدن – فراوري موادمعدني
  دانلودمهندسي معدن – مكانيك سنگ
  دانلود مهندسي پليمر- پليمر
  دانلودمهندسي پليمر- رنگ
دانلود مهندسي محيطزيست  -منابع اب
  دانلودمهندسي محيطزيست – اب وفاضلاب
  دانلود مهندسي محيطزيست – موادزائدجامد
  دانلود مهندسي محيطزيست – آلودگي هوا
دانلود                   مهندسي پزشكي – بيوالكتريك
دانلود  مهندسي پزشكي – بيومكانيك
دانلود مهندسي پزشكي – بيومتريال
دانلودمهندسی صنایع
دانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                       مهندسي نفت – اكتشاف
  دانلود مهندسي نفت
  دانلودمهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم
  دانلودمهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود  مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
دانلود  مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش
  دانلودمهندسي فناوري اطلاعات
  دانلودمهندسي موادومتالورژي
  دانلود مهندسي شيمي
  دانلود مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي
  دانلود فناوري نانو- نانومواد
  دانلود             فناوري نانو- نانوالكتريك
  دانلود مهندسي هسته اي – كاربردپرتوها
  دانلود مهندسي هسته اي – راكتور
  دانلود مهندسي هسته اي – پرتوپزشكي
  دانلود مهندسي هسته اي – گداخت
  دانلودمهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي
  دانلود مهندسي نساجي – شيمي نساجي وعلوم الياف
  دانلودمهندسي سيستم هاي انرژي
دانلود
رشته آگروتکنولوژی
دانلودرشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلودرشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلودپژوهش هنر
دانلود شهرسازي
  دانلودمعماري
  دانلود                            مديريت پروژه وساخت
دانلودرشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود علوم ومهندسي ابخيزداري
دانلودعلوم و مهندسی مرتع
دانلوداگرواکولوژی
  دانلودمديريت وكنترل بيابان
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلودعلوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات – تكثيروپرورش ابزيان
  دانلودعلوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگل
دانلودعلوم ومهندسي جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلودعلوم ومهندسي جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلودبيماري شناسي گياهي
  دانلود حشره شناسي كشاورزي
  دانلودتوسعه كشاورزي
  دانلودترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلودژنتيك وبه نژادي گياهي
  دانلود علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
  دانلودعلوم ومهندسي اب -منابع اب
  دانلود علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
  دانلودعلوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود علوم دامي
  دانلودمديريت منابع خاك
  دانلود مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
  دانلوداقتصادكشاورزي
دانلودعلوم ومهندسي صنايع غذايي
  دانلودعلوم ومهندسي باغباني
  دانلود زبان وادبيات عرب
  دانلود            مطالعات زنان
 دانلود جمعیت شناسی
   دانلودحقوق نفت وگاز
   دانلودحقوق خصوصي
   دانلودحقوق بين الملل عمومي
  دانلودحقوق جزاوجرم شناسي
   دانلود حقوق عمومي
   دانلودروان شناسي
   دانلودسنجش واندازه گيري
   دانلود روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
   دانلوداموزش عالي
  دانلود تكنولوژي اموزشي
  دانلود روان شناسي تربيتي
دانلود     آموزش زبان انگليسي
دانلودزمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانلودجراحي دامپزشكي
دانلودمامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلودراديولوژي دامپزشكي
دانلودكلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلودپاتولوژي دامپزشكي
دانلودبهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانلودبهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانلودبهداشت موادغذايي
دانلودبهداشت خوراك دام
دانلوداپيدميولوژي
دانلودانگل شناسي دامپزشكي
دانلودباكتري شناسي
دانلودويروس شناسي
دانلودقارچ شناسي
دانلودايمني شناسي
دانلودبيوتكنولوژي
دانلودفناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانلود سم شناسي
دانلودفارماكولوژي دامپزشكي
دانلودفيزيولوژي
دانلودآناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانلود بافت شناسي مقايسه اي
دانلود بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانلوداموزش زبان فرانسه
دانلودادبیات فرانسه
دانلوداموزش زبان روسي
دانلوداموزش زبان الماني
دانلودآموزش زبان انگليسي
دانلودزبان وادبيات انگليسي
دانلودترجمه
دانلودزبان شناسي
دانلودفرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلودزمين شناسي نفت
دانلودزمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانلودزمين شناسي اب های زیرزمینی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودهواشناسي
دانلودمرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلودمرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانلودرشته بيوشيمي
دانلودرشته میکروبیولوژی
دانلودتئاتر

 

 

دفترچه های شماره دو

 

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودكليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلودگروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
دانلودزبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

این صفحه در حال بروزرسانی

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم جغرافیایی (جغرافیا) ۲۱۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم اقتصادی ۲۱۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم تاریخی (تاریخ) ۲۱۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی ۲۱۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ حقوق ۲۱۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم سیاسی ۲۱۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مدیریت ۲۱۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ حسابداری ۲۱۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علم اطلاعات و دانش شناسی ‌(کتابداری) ۲۱۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فلسفه ۲۱۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم تربیتی ۲۱۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مشاوره ۲۱۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ الهیات ۲۱۱۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ روانشناسی ۲۱۱۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم ارتباطات ۲۱۱۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ باستان شناسی ۲۱۱۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ تربیت بدنی ۲۱۱۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان و ادبیات فارسی ۲۱۱۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان و ادبیات عرب ۲۱۱۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ محیط زیست – برنامه ریزی ۲۱۲۰

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه علوم پایه

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم زمین (زمین شناسی) ۲۲۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ شیمی ۲۲۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی گیاهی ۲۲۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی جانوری ۲۲۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی ۲۲۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم ریاضی ۲۲۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم کامپیوتر ۲۲۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ آمار ۲۲۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فیزیک ۲۲۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ ژئوفیزیک ۲۲۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ هواشناسی ۲۲۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم شناختی ۲۲۱۲

 

حتما بخوانید:  دانلود دفترچه سوالات و پاسخ دکتری اقتصاد توسعه و اموزش کشاورزی ۱۳۹۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه فنی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی برق ۲۳۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی عمران ۲۳۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی عمران نقشه برداری ۲۳۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مکانیک ۲۳۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی هوافضا ۲۳۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی معدن ۲۳۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی پلیمر ۲۳۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی پزشکی ۲۳۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی صنایع ۲۳۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی نفت ۲۳۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی شیمی ۲۳۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی کامپیوتر ۲۳۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مواد و متالوروژی ۲۳۱۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی نساجی ۲۳۱۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی هسته‌ای ۲۳۱۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی محیط زیست ۲۳۱۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی سیستم های انرژی ۲۳۱۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی دریا ۲۳۱۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ فناوری نانو ۲۳۱۹

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ محیط زیست ۲۴۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۴۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی ۲۴۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی ۲۴۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم خاک ۲۴۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی ۲۴۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زراعت و اصلاح نباتات ۲۴۰۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم باغبانی ۲۴۰۸

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ علوم دامی ۲۴۰۹

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گیاه پزشکی (بیماری شناسی گیاهی) ۲۴۱۰

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه چوب و جنگل ۲۴۱۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه شیلات ۲۴۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان ۲۴۱۳

 

حتما بخوانید:  دانلود دفترچه سوالات و پاسخ دکتری مکانیک و کانیزاسیون کشاورزی ۱۳۹۷

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مدیریت پروژه ۲۵۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ معماری ۲۵۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ شهرسازی ۲۵۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ پژوهش‌هنر ۲۵۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مرمت آثار و اشیای تاریخی ۲۵۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۲۵۰۶

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ دامپزشکی ۲۷۰۱

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ گروه زبان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان فرانسه ۲۸۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان روسی ۲۸۰۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان آلمانی ۲۸۰۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان انگلیسی ۲۸۰۴

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان شناسی همگانی ۲۸۰۵

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۷ زبان های باستانی ایران ۲۸۰۶

 

.سوالات ازمون دکتری

رشته هنرهای سنتی

رشته سینما

رشته گرافیک

رشته راهنمای موزه‌ها

رشته موزه‌داری

رشته تولید سیما

رشته طراحی صنعتی

رشته نمایش

رشته نقاشی

رشته عکاسی

رشته معماری

رشته نوازندگی (موسیقی) ساز ایرانی

رشته نوازندگی (موسیقی) ساز جهانی

رشته صنایع دستی

رشته مجسمه‌سازی

رشته کارشناسی فرش

رشته هنرهای تجسمی

رشته چاپ

رشته طراحی پارچه ولباس

رشته طراحی تابلو تزئینی

رشته‌های علوم انسانی[ویرایش] رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات عرب

رشته دبیر زبان و ادبیات عرب

رشته مترجمی زبان عربی

رشته ادبیات و زبان عربی

رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

رشته دبیری علوم دینی

رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

رشته کاردانی تربیت معلم قرآن

رشته علوم قرآنی

رشته علوم اسلامی

رشته الهیات

رشته معارف اسلامی و ارشاد

رشته معارف اسلامی و حقوق

رشته علوم دینی و معارف اسلامی

رشته علوم قرآن و حدیث

رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

رشته معارف اسلامی و الهیات

رشته مدرسی معارف اسلامی

 

رشته حقوق

رشته علوم قضایی

رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق حنفی

رشته فقه و حقوق امامی

رشته فقه و حقوق شافعی

رشته کارشناسی فقه

رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی

رشته پلیس قضایی

رشته حکمت اسلامی و فلسفه

رشته فلسفه

رشته علوم اجتماعی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی

رشته خبرنگاری

رشته علوم اقتصادی

رشته اقتصاد صنعتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

رشته حسابداری

رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی

رشته امور گمرکی

رشته بانکداری

رشته امور بانکی

رشته صنایع چاپ

رشته مدیریت

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت امور گمرکی

رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی

رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت بیمه

رشته کاردانی امور بیمه

رشته مدیریت بیمه اکو

رشته خدمات امور اداری

رشته مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت و کمیسر دریایی

رشته مدیریت و بازرگانی دریایی

رشته مدیریت فرهنگی و هنری

رشته کارشناسی خبرنگاری

رشته کاردانی امور دفتری

رشته کارشناسی تولید سیما

رشته مدیریت بانکداری

رشته علوم سیاسی

رشته روابط سیاسی

رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)

رشته کاردانی عملیات کشوری

رشته اطلاعات نظامی

رشته علوم انتظامی

رشته اطلاعات و ضد اطلاعات

رشته جغرافیای سیاسی

رشته جغرافیا

رشته تاریخ

رشته باستانشناسی

رشته آماد

رشته روانشناسی

رشته علوم تربیتی

رشته راهنمایی و مشاوره

رشته مطالعات خانواده

رشته کتابداری

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته‌های زبان‌های خارجی[ویرایش] رشته زبان و ادبیات عربی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی

رشته زبان آلمانی

رشته مترجمی زبان آلمانی

رشته مترجمی زبان فرانسه

رشته زبان فرانسه (گرایش ادبی)

رشته زبان فرانسه (گرایش مترجمی)

رشته زبان روسی

رشته زبان و ادبیات ارمنی

رشته زبان و ادبیات اردو

رشته زبان ژاپنی

رشته زبان ایتالیایی

رشته زبان اسپانیایی

رشته زبان چینی

رشته زبان ترکی

رشته‌های ریاضی و فنی[ویرایش] مهندسی برق

دبیر فنی برق

مهندسی دریا

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

دبیر فنی عمران

مهندسی راه آهن

مهندسی ماشینهای ریلی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی رباتیک

مهندسی معدن

رشته مهندسی مکانیک

مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)

دبیر فنی مکانیک

مهندسی مواد

مهندسی نساجی

مهندسی هوافضا

مهندسی نگهداری هواپیما

رشته هوانوردی

مراقبت پرواز

مهندسی معماری

کاردانی معماری

کاردانی معماری سنتی

رشته ریاضی

رشته دبیری ریاضی

رشته فیزیک Physics

رشته دبیری فیزیک

رشته آمار

رشته کاردانی آمار

کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار)

کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار)

تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

مهندسی کشاورزی

مهندسی عمران روستایی

مهندسی دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما