خانه >> دانلود دفترچه سوالات و پاسخ دکتری سراسری >> دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۵
عضویت در کانال کنکوری

دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۵

 

مقطع دکتری

 

دفترچه سوالات ازمون دکتری سال ۱۳۹۵

بارگذاری پاسخ و سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵، در روزهای اولیه بعد از این آزمون سوالات ازمون دکتری.

به گزارش کنکوری  آزمون (نیمه متمرکز) دکتری ۹۵ در روز جمعه ۱۴ اسفند ماه سال ۹۴ برگزار شد.

این آزمون در گروه‌های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، زبان و دامپزشکی برگزار شد .

به محض انتشار سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ۹۵  ، سوالات و پاسخنامه را در سایت کنکوری برای دانلود قرار میگیرد و لینک دانلود فعال می شود.

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه علوم انسانی

دانلود دفترچه سوالات و کلید ازمون دکتری جغرافیا سال 1395 سوالات ازمون دکتری

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم جغرافیایی (جغرافیا) ۲۱۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم اقتصادی ۲۱۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم تاریخی (تاریخ) ۲۱۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی ۲۱۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ حقوق ۲۱۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم سیاسی ۲۱۰۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مدیریت ۲۱۰۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ حسابداری ۲۱۰۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علم اطلاعات و دانش شناسی ‌(کتابداری) ۲۱۰۹
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ فلسفه ۲۱۱۰
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم تربیتی ۲۱۱۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مشاوره ۲۱۱۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ الهیات ۲۱۱۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ روانشناسی ۲۱۱۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم ارتباطات ۲۱۱۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ باستان شناسی ۲۱۱۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ تربیت بدنی ۲۱۱۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان و ادبیات فارسی ۲۱۱۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان و ادبیات عرب ۲۱۱۹
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ محیط زیست – برنامه ریزی ۲۱۲۰

حتما بخوانید:  اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص انتشار دفترچه و كليد اوليه آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1395

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه علوم پایه

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم زمین (زمین شناسی) ۲۲۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ شیمی ۲۲۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زیست‌شناسی گیاهی ۲۲۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زیست‌شناسی جانوری ۲۲۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی ۲۲۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم ریاضی ۲۲۰۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم کامپیوتر ۲۲۰۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ آمار ۲۲۰۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ فیزیک ۲۲۰۹
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ ژئوفیزیک ۲۲۱۰
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ هواشناسی ۲۲۱۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم شناختی ۲۲۱۲

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه فنی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی برق ۲۳۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی عمران ۲۳۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی عمران نقشه برداری ۲۳۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی مکانیک ۲۳۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی هوافضا ۲۳۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی معدن ۲۳۰۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی پلیمر ۲۳۰۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی پزشکی ۲۳۰۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی صنایع ۲۳۰۹
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی نفت ۲۳۱۰
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی شیمی ۲۳۱۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی کامپیوتر ۲۳۱۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی مواد و متالوروژی ۲۳۱۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی نساجی ۲۳۱۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی هسته‌ای ۲۳۱۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی محیط زیست ۲۳۱۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی سیستم های انرژی ۲۳۱۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی دریا ۲۳۱۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ فناوری نانو ۲۳۱۹

حتما بخوانید:  جزئیات سهمیه‌های آزمون دکتری ۹۵/ ممنوعیت‌ها و تسهیلات اعلام شد

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ محیط زیست ۲۴۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۴۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی ۲۴۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی ۲۴۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم خاک ۲۴۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی ۲۴۰۶
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زراعت و اصلاح نباتات ۲۴۰۷
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم باغبانی ۲۴۰۸
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ علوم دامی ۲۴۰۹
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گیاه پزشکی (بیماری شناسی گیاهی) ۲۴۱۰
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل ۲۴۱۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مجموعه شیلات ۲۴۱۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان ۲۴۱۳

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مدیریت پروژه ۲۵۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ معماری ۲۵۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ شهرسازی ۲۵۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ پژوهش‌هنر ۲۵۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مرمت آثار و اشیای تاریخی ۲۵۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۲۵۰۶

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ دامپزشکی ۲۷۰۱

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ گروه زبان

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان فرانسه ۲۸۰۱
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان روسی ۲۸۰۲
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان آلمانی ۲۸۰۳
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان انگلیسی ۲۸۰۴
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان شناسی همگانی ۲۸۰۵
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری ۹۵ زبان های باستانی ایران ۲۸۰۶

حتما بخوانید:  اخبار جدید از آزمون دکتری ادغامی/ آیا منابع و سوالات آزمون دکتری دولتی و آزاد یکسان می شود؟

.سوالات ازمون دکتری

.سوالات ازمون دکتری

.سوالات ازمون دکتری

.سوالات ازمون دکتری

.سوالات ازمون دکتری

 

دفترچه های شماره دو

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۴و ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

کلمات کلیدی: سوالات ازمون دکتری سوالات ازمون دکتری سوالات ازمون دکتری

دکتری, دکتری ۹۵, دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۵, دانلود پاسخنامه آزمون دکتری ۹۵, سازمان سنجش, کلید اولیه دکتری, پاسخنامه دکتری نیمه متمرکز دکتری ۹۵, پاسخنامه دکترا سراسری ۹۵, دانلود پاسخ کلیدی دکتری ۹۵ رشته , دانلود رایگان سوالات ازمون دکتری ۹۵, دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۵ رشته , سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۵, سوالات کنکور دکتری, پاسخنامه سوالات کنکور دکتری, کنکور دکتری ۹۵, کنکور سراسری دکتری ۹۵ سوالات ازمون دکتری

مطالب مرتبط:


ثبت نام در آزمون آنلاین آزمایشی رایگان کلیه رشته های ارشد و دکترا

همچنین ببینید

اعلام نحوه استفاده از تسهیلات داوطلبان ممتاز در کنکور ارشد ۹۶

🔴اعلام نحوه استفاده از تسهیلات داوطلبان ممتاز در کنکور ارشد۹۶ 🔸امکان پذیرش دانش‌آموختگان رتبه اول …

ثبت نام در آزمون آزمایشی رایگان کلیه رشته های ارشد و دکترا

ثبت نام در آزمون آنلاین آزمایشی رایگان کلیه رشته های ارشد و دکترا

آزمون آنلاین رایگان آزمون آنلاین رایگان برای ثبت نام در آزمون های آنلاین آزمایشی رایگان …

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتقالب وردپرس